Stichting Safehouses Melina Lameé

Wij zamelen graag geld in voor het opzetten van safehouses voor de LHBTIQ-gemeenschap.

Omdat: onze gemeenschap lijdt onder discriminatie, geweld, verkrachting en afwijzing. In Nederland alleen al: zijn 700 jonge LHBTIQ-leden dakloos. Ongeveer 500 oudere LHBTIQ's zijn dakloos en een grote groep LHBTIQ's zijn dakloos en heeft te maken gehad met geweld en verkrachting. We hebben graag een apart onderkomen voor de LHBTIQ-gemeenschap omdat ze in de reguliere opvang ook niet veilig zijn. De situatie in het buitenland is nog minder optimistisch. Ook in de toekomst bouwen we graag: safehouses in het buitenland. Maar onze eerste bedoeling is een safe house in Nederland.

Bankoverschrijvingen zijn mogelijk: door het donatiebedrag over te maken op rekeningnummer: NL70INGB000757.38.78 van Stichting Safehouses Melina Lameé, met als referentie: Crowdfund donatie
---
We like to raise money to realize safehouses for the LGBTIQ-community.

Because: our community is suffering from discrimination, violence, rape, and rejection. Already, in the Netherlands: 700 young LGBTIQ members are homeless. About 500 older LGBTIQ are homeless and a large group of LGBTIQ are homeless and have experienced violence and rape. We like to have a separate safe house for the LGBTIQ-community because in the regular shelter: they aren't safe either. The situation abroad is less optimistic. Also in the future, we like to build: safehouses abroad. But our first intention is a safe house in the Netherlands.

Bank transfers are possible: by transferring the donation amount to the account number: NL70INGB000757.38.78 of Stichting Safehouses Melina Lameé, with the following reference: Crowdfund donation

Lees meer Lees minder
van totaal € 2.000 (0%)